Heat Recovery System

Värmeåtervinningssystem(HRS) för EG-seriens oljesmorda skruvluftkompressorer.

Det är ett överraskande faktum att 100 % av den elektriska kraften (energin) konverteras till värmeenergi under
kompressionsprocessen i en luftkompressor och att all värmeenergi går till spillo om den inte används på ett rätt sätt.
Tänk på effekterna av den globala uppvärmningen i den nuvarande miljön. ELGi har tagit fram ett system där 78 % av
spillvärmen som genereras av kompressorn kan användas för att värma vatten. Detta eliminerar i sin tur behovet
av ytterligare utrustning för uppvärmning av vatten, vilket minskar koldioxidutsläppen betydligt.

förfrågan

Skicka en förfrågan till oss så svarar vi så snabbt vi kan! Fyll i informationen nedan!

ELGi etablerades 1960 och konstruerar och tillverkar ett stort urval av luftkompressorer. Företaget har byggt upp sitt goda anseende gällande konstruktion och tillverkning av kvalitativa luftkompressorer genom strategiska partnersamarbeten och löpande forskning och utveckling. Under årens lopp så har ELGi etablerat sig som ett företag som tillverkar många olika produkter för många olika marknader. Företaget tillhandahåller heltäckande lösningar oavsett segment. ELGi:s konstruktionskompetens har lett till en rad olika produkter, till exempel oljesmorda och oljefria roterande skruvkompressorer, kolvkompressorer och centrifugalkompressorer. ELGi driver sina egna tillverkningsanläggningar i Indien, Italien och USA, med dotterbolag i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten och Indonesien.

Företaget expanderar snabbt och lockar till sig återförsäljare och kunder med de senaste produkterna. Skruvkompressordelar tillverkas inom företaget med de senaste fleroperationsmaskinerna för rotorfräsning och maskingjutning av olika storlekar. ELGi:s egna η-V-profilrotorer säkerställer energieffektiv tryckluft för alla krävande tillämpningar. ELGi är ett av få företag i världen som tillverkarett stort urval av airend- och kompressorpaket. ELGi:s patentportfölj vittnar om företagets förmåga att hela tiden bedriva forskning och komma med nya innovationer.

Se våra relaterade produkter

Varukorg