Om oss

Om Nordsystem AB

Företaget Nordsystem bildades under våren 2000. Detta med mångårig erfarenhet från branschen och en enorm produktkunskap. Försäljning och service går hand i hand vad gäller Nordsystem. Med nya idéer och snabb service, har Nordsystem tagit stora marknadsandelar både på försäljning och service.
 
Vår affärsidé är att erbjuda kunden ett helt koncept inom luft och rengöring. Allt från produkt – installation – tillbehör – service -underhåll.
 
Vi erbjuder 24-timmars ”på platsen service”, året runt med våra servicebilar som alltid är i farten. Dessutom har vi en auktoriserad garantiverkstad. Med vår företagsuppbyggnad är vi extremt flexibla, detta gör att vi alltid kan hitta en bra lösning för just ditt företagsbehov.
 
Vår målsättning är att vara den naturliga samarbetspartnern vad gäller luft och rengöring till industrin. Detta skall leda oss till en marknadsledande position i Norrland.
 
Om du vill veta mer om Nordsystem, ser vi fram emot att du kontaktar oss.

Miljöpolicy

Som leverantör av rengöringssystem, kompressorer, tjänster och kompletta system för produktions- och arbetsprocesser med tryckluft, känner vi ett stort ansvar gentemot vår miljö och omgivning. Vår verksamhet skall genomsyras av ständiga förbättringar och vi skall minst uppfylla gällande miljölagstiftning och kundspecifika krav.

Kretsloppsprincipens fyra systemvillkor är grunden för vårt miljöarbete och är även våra övergripande miljömål:

  • Vi skall genom samverkan och kunskapsutbyte inom Västerslätts Miljögrupp utveckla vårt miljöarbete.
  • Vi skall i alla delar av vår verksamheter, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • I en nära dialog med personal och affärs partners skall vi arbeta för ständiga förbättringar och att förebygga föroreningar
  • Miljöarbetet skall bedrivas med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid ses som en möjlighet
  • Vi skall aktivt medverka till att kunder och samarbetspartners får så miljöanpassade lösningar som möjligt.
  • Förorening skall förebyggas hos kund och hos oss själva.
  • Avfall skall källsorteras, återvinnas eller återanvändas.
  • Vi skall effektivisera resande och transporter.