Miljö 

Läs mer om vår miljö här

Som leverantör av rengöringssystem, kompressorer, tjänster och kompletta system för produktions- och arbetsprocesser med tryckluft, känner vi ett stort ansvar gentemot vår miljö och omgivning. Vår verksamhet skall genomsyras av ständiga förbättringar och vi skall minst uppfylla gällande miljölagstiftning och kundspecifika krav.

  • Vi skall i alla delar av vår verksamheter ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

  • I en nära dialog med personal och affärs partners skall vi arbeta för ständiga förbättringar och att förebygga föroreningar

  • Miljöarbetet skall bedrivas med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid ses som en möjlighet

  • Vi skall aktivt medverka till att kunder och samarbetspartners får så miljöanpassade lösningar som möjligt.

  • Förorening skall förebyggas hos kund och hos oss själva.

  • Avfall skall källsorteras, återvinnas eller återanvändas.

  • Vi skall effektivisera resande och transporter.

Varukorg