Våra tjänster

Nordluft – för enkelhetens skull

Nordluft gör det svåra enklare – och det enkla ännu enklare.
 
Allt fler ser fördelarna med Nordluft. Och allt fler förstår att det viktiga inte är att äga själva lösningen, utan istället kunna nyttja själva funktionen i sitt företag. Du får precis det du behöver, allt skräddarsytt i ett paket. Det blir enklare, mer flexibelt och mer ekonomiskt. Du får en tryggare lösning som gynnar både dig, dina medarbetare och ditt företag.

De viktigaste fördelarna är:
  • Det blir enklare att göra tilläggsinvesteringar.
  • Betalningssättet är flexibelt och anpassas efter just dina behov.
  • Genom Nordluft kan du göra nya investeringar utan att det påverkar likviditeten.
  • En Nordluftlösning gör det enkelt att byta ut eller uppgradera befintlig utrustning samtidigt som du behåller samma dagskostnad som förut.
  • Med en Nordluft kan du frigöra kapital som annars skulle användas till investeringen.
  • Du får tydlig överblick över din investering, vilket underlättar din interna administration.
  • Hela lösningen skräddarsys och hamnar på en och samma faktura.
  • Du får tillgång till förmånliga försäkringar som täcker hyrd utrustning vid eventuell skada. Risken för obehagliga överraskningar minimeras.
  • Enkelhet – Nordluft tar fram ett färdigt paket till dig innefattande finansiering. Du behöver aldrig bekymra dig om de problem som ägande kan innebära.